Search Logo

MMAM skaitmeniniame inkubatoriuje

Vienas pagrindinių Medinės miesto architektūros muziejaus tikslų yra teikti konsultacijas apie Vilniaus medinių pastatų apsaugą ir priežiūrą. Nuo pat muziejaus įkūrimo MMAM komanda lankosi mediniuose namuose, kuriuos ruošiamasi nugriauti, ir saugojimui atrenka autentiškus medinės architektūros elementus – dekoro detales, langus, duris, jų mechanizmus ar elementus. Šie elementai yra įtraukiami į muziejaus konsultacijų centro inventorių, siekiant vėliau juos panaudoti istorinių pastatų restauracijos ir renovacijos metu, taip išsaugant pastatų autentiškumą ir vengiant nauodoti šiuolaikinius mechanizmus ar imitacijas. Puikus tokio tvaraus išlikusių elementų panaudojimo pavyzdys yra pats muziejaus pastatas, kuriame visos trūkstamos dalys buvo atrinktos ir pernaudotos iš kitų griaunamų medinių namų Vilniuje. MMAM medinukas ne tik reprezentuoja istoriškai jautrius ir autentiškus namų renovacijos metodus, bet ir veikia kaip įkvėpimo šaltinis kitų medinių namų savininkams.

Per keletą metų jau buvo surinkta nemažai autentiškų elementų iš griaunamų medinių pastatų Vilniuje – sukauptas inventorius susidomėjusiems buvo prieinamas tik sutarus apsilankymo saugykloje laiką kartu su MMAM komanda. Siekiant padaryti sukauptą inventorių labiau prieinamą ir palengvinti konsultacijų centro komunikaciją, buvo sugalvota sukurti šiai paslaugai skirtą elektroninę parduotuvę. Kiek vėliau, kai MMAM komanda susipažino su DOORS – Digital Incubator for museums programa, pirminė idėja buvo praplėsta: nuspręsta kartu sukurti profesionalių medžio meistrų duombazę bei pasitelkiant tekstinę ir vaizdinę medžiagą pristatyti kaip galima / reikia prisižiūrėti medinius namus patiems. Tokiu būdu bus pristatoma visa būtiniausia priežiūros informacija medinių namų savininkams, kuri bus lengvai atnaujinama ar pildoma ateityje.

Pirmojo DOORS programos etapo metu MMAM dalyvavo nuotoliniuose mokymuose, kuriuose savo patirtimi dalinosi profesionalai, dirbantys su skaitmeniniu muziejų turiniu ir skaitmenine komunikacija. Programos dalyviams buvo pristatyti pasaulio muziejuose taikomi skaitmeniniai įrankiai, naujausios skaitmeninės tendencijos ir jų taikymo muziejų erdvėse iššūkiai. Mokymų metu įgyta patirtimi MMAM komanda pasidalino su kitais Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos prižiūrimais muziejais: šios žinios leido permąstyti ir atnaujinti įvairių paraiškų rašymo metodus bei ieškoti inovatyvių prieigų kaip papildyti muziejų lankytojų patirtis, ir kaip naujai pristatyti jau esamus pasakojimus.

Medinės miesto architektūros muziejui DOORS programa suteikia galimybę permąstyti ir perorganizuoti konsultacijų centro veiklą. Plėtojant projekto idėją, buvo bendraujama su medinių namų savininkais ir gyventojais, kurie padėjo įsivardinti aktualiausius poreikius. Siekiant išpildyti turimą viziją ir pristatyti patikimiausią informaciją, buvo užmegzti ir bus palaikomi ryšiai su kultūros paveldo ir medžio kultūros profesionalais.

DOORS programa taip pat paskatino muziejų domėtis naujausiomis technologijomis ir įveiklinimo muziejuje galimybėmis: pavyzdžiui, su Vilniaus  miesto savivaldybės pagalba, yra daugiau skiriama dėmesio istorinių medinių namų 3D skenavimui. Ši medžiaga ne tik fiksuoja ir padeda išsaugoti informaciją apie Vilniaus architektūrinį paveldą, bet taip pat gali vėliau būti panaudota taikant papildytos realybės technologijas ar kuriant naujų patirčių galimybes lankytojams su regos negalia.

Vienas iš poreikių, kuriuos dažnai pateikia medinių namų gyventojai, yra išorės dekoracijų brėžinių trūkumas, kurių reikia norint išsipjauti reikalingas formas su CNC frezavimo įranga. Dėl šios priežasties MMAM komanda dalyvavo 3D medžiagos apdorojimo mokymuose, kuriuose buvo supažindinti, kaip galima parengti naudojimui tinkamus autentiško dydžio elementų brėžinius. Projekto metu taip pat buvo susidurta su pavyzdžiais, kaip, naudojant 3D spausdinimo technologiją, galima pagaminti autentiškai atrodančių detalių – dėl šios priežasties ateityje numatyta bendradarbiauti su skulptoriais ir juvelyrais, kurie galėtų supažindinti su metalo liejimo procesais. Ilgainiui tokie modeliai ateityje galėtų pakeisti vis mažėjančias autentiškų detalių atsargas. Numatytai konsultacijų centro elektroninei parduotuvei šiuo metu jau yra skaitmenizuota daugiau nei 160 elementų, surinktų iš griaunamų medinių namų.

Šiuo metu pagrindinis siekis yra sukurti patogų ir aiškų medinės architektūros informacijos centro portalą, kuris po truputį bus pildomas ateityje ir bus naudingas informacijos ir patarimų šaltinis medinių namų savininkams ir gyventojams.