Search Logo
Blank Image

Apie muziejų

Medinės miesto architektūros muziejus (MMAM), kaip Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos skyrius, įkurtas vykdant 2018 m. spalio 17 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 1-1762 „Dėl pritarimo projekto „Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas“ įgyvendinimui“ bei gavus Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą projektui „Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas“. Restauruojant muziejui paskirtą pastatą Polocko gatvėje, MMAM komanda intensyviai kūrė muziejaus ekspoziciją bei vykdė edukacines veiklas: organizavo eksursijas, dirbtuves vaikams, bendradarbiavo su vaikų stovyklomis, dalyvavo kultūros paveldo festivaliuose Heritas. 2022 m. gegužės 18 d. per kaspino kirpimo ceremoniją, muziejus iškilmingai atidarytas - į ekspozicines erdves pakviesti pirmieji lankytojai.