Search Logo

„Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas“

2019 m. pradėtas vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos bei Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas Medinės architektūros paveldo muziejaus Vilniuje, Polocko g. 52, sukūrimas.

 

Projekto metu siekiama sutvarkyti pastatą – unikalios medinės XIX a. architektūros pavyzdį, puoštą išskirtine menine drožyba – bei užtikrinti kultūros paveldo ir infrastruktūros objekto patrauklumą ir prieinamumą visuomenei įsteigiant jame Medinės miesto architektūros muziejų (MMAM).

Pietinis pastato fasadas prieš rekonstrukciją.

Muziejus fiksuoja Vilniaus medinės architektūros paveldą, saugo ir eksponuoja vertingas Vilniaus medinės architektūros pastatų dalis ir elementus, pristato istorinio medinio Vilniaus tyrimus ir supažindina su iki šių dienų išlikusiu mediniu Vilniaus architektūros paveldu. Muziejuje taip pat pristatoma šiuolaikinė, ekologiška medinė miesto architektūra ir medinių miestų ateitis: inovacijos, netradiciniai inžineriniai bei kiti sprendimai.

MMAM ekspozicijose, tiriamosios, švietėjiškos ir konsultacinės veiklos metu populiarinama šiuolaikinė medinė miesto architektūra ir skatinamas medienos kaip atsinaujinančios, ekologiškos, tvarios statybinės medžiagos naudojimas, prisidedantis prie darnios Vilniaus ir kitų miestų plėtros.

Pietinis fasadas po rekonstrukcijos

PAGRINDINĖ PROJEKTO INFORMACIJA

Projekto vykdytojas Vilniaus memorialinių muziejų direkcija
Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2019 05 07
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022 04 30
Projekto įgyvendinimo terminas 36 mėn.
ES lėšomis finansuojamo projekto vertė 1 034 675,88 Eur
Skirtas ES finansavimas 506 991,18 Eur
Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos 676 606,63 Eur
Viso projekto vertė 1 183 597,81 Eur