Search Logo

Konferencijos “Šiuolaikinė medinė architektūra: naujos technologijos ir naujas požiūris / Contemporary Wooden Architecture: New Technologies and New Approach” Programa

10:00-10:30

LT
Pasitikimo kava ir parodos pristatymas „Iš pagrindų: medienos naujovės Airijos architektūroje“
EN
Welcome coffee and presentation of the exhibition „From the Ground Up: Timber innovation in Irish architecture“

10:30-12:00

Įgyvendinti naujos medinės architektūros projektai – naujos technologijos ir iššūkiai kūrėjams. / New wooden architecture projects implemented – new technologies and challenges for developers. Moderuoja / Moderator – Milda Žekonytė

Merritt Bucholz, Karen McEvoy. Bucholz McEvoy Architects
Architecture of Wood from Ireland / Medinė Airijos Architektūra

Oliver Bucklin. Stuttgart University, Institute for Computational Design and Construction.
Mono-Material Wood Wall: using computational design and digital fabrication to improve solid timber construction for use in contemporary architecture

Mantas Navalinskas. Architektūros studija Archas
Medinė architektūra. Patirtis nuo idėjos iki realizacijos.

12:00-12:30

Kavos pertrauka/Coffee break

12:30-14:00

Šiuolaikinė medinė architektūra istorinio miesto kontekste. / Contemporary wooden architecture in the context of a historic city. Moderuoja / Moderator – dr. Eglė Navickienė

Edita Bružikaitė, Mantas Čekaitis. Architektūros biuras „Baukas“
Dvi istorijos apie medinę architektūrą / Two stories about wooden architecture

Gilma Teodora Gylytė. Architektūros biuras “Do architects”.
Medinis valstybinis darželis Pelėdžiukas moko mylėti natūralumą / Wooden State Kindergarten „Peledziukas“ teaches to love naturalness

Paulius Vaitiekūnas.“De Architectura”
Penki mediniai aukštai ir sodas Vilniaus Naujamiesty / Five wooden storeys and a garden in Vilnius Newtown

14:00-14:30

Kavos pertrauka/Coffee break

14:30-16:00

Ar nauja medinė architektūra gali būti gera investicija? / Can new wooden architecture be a good investment? Moderuoja / Moderator – dr. Viltė Janušauskaitė

Asta Rokickienė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija/ Ministry of Environment of the Republic of Lithuania
Medinė statyba: valstybės lyderystė ir reguliavimo pokyčiai / Timber construction: state leadership and regulatory changes

Mindaugas Grigonis. KIWA Inspecta.
Gaisrui nepaklustantys mediniai statiniai / Fire-resistant wooden buildings

Paulius Milčius. VMG Group
Medinė architektūra kaip investicija į ateitį / Wooden architecture as an investment in the future